باشگاه گفت وشنود

نرم افزار موبایل گفت وشنود

.آرمان ما این است که هر ایرانی در طی 6 ماه الی 1 سال بتواند به آسانی مکالمه کند

.آرمان ما این است که هر ایرانی در طی 6 ماه الی 1 سال بتواند به آسانی مکالمه کند

.آرمان ما این است که هر ایرانی در طی 6 ماه الی 1 سال بتواند به آسانی مکالمه کند

.آرمان ما این است که هر ایرانی در طی 6 ماه الی 1 سال بتواند به آسانی مکالمه کند

.آرمان ما این است که هر ایرانی در طی 6 ماه الی 1 سال بتواند به آسانی مکالمه کند

.آرمان ما این است که هر ایرانی در طی 6 ماه الی 1 سال بتواند به آسانی مکالمه کند

.آرمان ما این است که هر ایرانی در طی 6 ماه الی 1 سال بتواند به آسانی مکالمه کند

.آرمان ما این است که هر ایرانی در طی 6 ماه الی 1 سال بتواند به آسانی مکالمه کند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خواندن 419 دفعه آخرین ویرایش در چهارشنبه, 03 آبان 1396 ساعت 09:32
محتوای بیشتر در این بخش: « آزمون مهارت سنجی