مجموعه podking

podking small picture

مجموعه پادکینگ باشگاه گفت و شنود

 

این مجموعه شامل 3 قسمت می باشد و هرکدام از این قسمت ها مجموعه ای از لغات  و جملات پرکاربرد می باشد.