شعب باشگاه مکالمه زبان" گفت و شنود"

 

سرای محله اوین: بزرگراه چمران، ابتدای بزرگراه چمران

کانون آسمان هفتم: اتوبان چمران، مقابل شهرک آتی ساز، جنب مسجد الزهرا، کانون آسمان هفتم

سرای محله حکمت: دزاشیب- تقاطع بلوار کاوه، بلوار اندرزگو

شهربانو منطقه سه: بزرگراه صدر- اول خیابان بهار جنوبی- سمت چپ ساختمان شهر بانو- خیابان حکمت

سرای محله زعفرانیه: میدان اعجازی- خیابان آصف- بوستان ریحانه